Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny

W roku 2007 na bazie naszej współpracy z Ukraińskim Centrum Ekologii w Kijowie powstał pomysł zorganizowania międzynarodowego Konkursu Ekologicznego.

I tak w roku szkolnym 2007/2008 - odbyła I edycja konkursu pod hasłem: "Woda a życie"

Nastepne edycje konkursu odbyły się:

- w roku szkolnym 2008/2009 - II edycja  -  "Na łące - owady strażnikami przyrody"

- w roku szkolnym 2009/2010 - III edycja -  "Las - zielony przyjaciel Ziemi"

- w roku szkolnym 2010/2011 -  IV edycja - "Świat ciszą malowany"

- w roku szkolnym 2011/2012 - V edycja - "Kto ma pszczoły - ten ma miód"

- w roku szkolnym 2012/2013 - VI edycja - "Zdrowie może być smakowite”

- w roku szkolnym 2013/2014 - VII edycja -  „Świat  ptasich  prawd" - pod hasłem  „EKO skutecznie – dla ptaków bezpiecznie

- w roku szkolnym 2014/2015 - VIII edycja -  „Rowerowy zawrót głowy” pod hasłem Na rowerze – zdrowo, pięknie i ciekawie”

- w roku szkolnym 2015/2016 - IX edycja - „Smacznie, zdrowo, kolorowo” pod hasłem „Nasze zdrowie z sadów, ogrodów, pól i łąk

- w roku szkolnym 2016/2017 - X edycja -  „Woda źródłem życia”

- w roku szkolnym 2017/2018 - XI edycja - "Sekretne życie zwierzaków" - pod hasłem  „Terapeutyczny wpływ zwierząt na człowieka

- w roku szkolnym 2018/2019 - XII edycja - "Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom"

W konkursie biorą udział szkoly z Ukrainy, Indii, Anglii, Portugalii, Niemiec, Danii, Słowacji i USA, szkoly i przedszkola wrocławskie.

Cele tego konkursu są następujące:

 • kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, rozbudzanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym, pięknem przyrody,
 • zwiększenie zainteresowania problemami ekologicznymi współczesnego świata  i ich   wpływem na człowieka,
 • kształtowanie ekologicznej kultury osobistej, wychowanie w duchu troskliwego stosunku do przyrody, kreowanie aktywnej postawy chroniącej środowisko naturalne,
 • pogłębianie wiedzy o świecie bezkręgowców – w tym owadów, a szczególnie pszczół; doskonalenie umiejętności obserwacji życia i zwyczajów pszczół,
 • promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych ze światem pszczół,
 • wdrażanie do rozwiązywania zadań problemowych i kreatywnego myślenia,
 • wspieranie wszechstronnych uzdolnień dzieci, tworzenie warunków do twórczego rozwijania zainteresowań,
 • stworzenie możliwości rozwijania talentów literackich,
 • rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości plastycznej,
 • wdrażanie do wykorzystywania technologii informatycznej w przetwarzaniu wiedzy,
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Koordynatorem Konkursu jest Pani Jolanta Skotnicka.

Konkurs EkologicznyAdministratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Deklaracja dostępności


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)