Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Regulamin IV edycji konkursu

REGULAMIN
IV edycji  Międzynarodowego  Konkursu  Ekologicznego
pod hasłem  „Ciszą malowany świat”

   

I.    Uczestnicy konkursu:

      Uczniowie kl. O–VI szkół podstawowych.

II.   Kategorie prac konkursowych (kategorie do wyboru – ich ilość dowolna):

1.    Logo ciszy lub piktogram ciszy – format A-4, technika dowolna, praca płaska,  uczestnicy – ucz. kl. IV-VI, max. 10 prac z jednej szkoły lub instytucji.
2.    Graffiti (napis cisza) – format A-3, technika plastyczna /nie komputerowa/, uczestnicy – ucz. kl. IV-VI, max. 10 prac z jednej szkoły lub instytucji.
3.    „Gdzie usłyszę ciszę” – zbiór ilustracji przedstawiających sytuacje związane z tematem, format A-3, układ strony – poziomy, uczestnicy – ucz. kl. 0-III,  max. 10 prac z jednej szkoły lub instytucji.
4.    „O czym marzę w ciszy” – praca plastyczna, format A-4, technika dowolna,   uczestnicy – ucz. kl. IV-VI, max. 10 prac z jednej szkoły lub z zagranicy.
5.    Prezentacja multimedialna – 10-15 slajdów w programie Power-Point, uczestnicy – ucz. kl. IV-VI, każda szkoła lub inny partner może przysłać max. 5 prac.
6.    „O czym marzę w ciszy” – opowiadanie, objętość pracy - 1 strona A4 czcionką „12”, uczestnicy – ucz. kl. IV-VI, max. 5 prac z jednej szkoły i do 10 prac od pozostałych partnerów.

II.I   Warunki ogólne konkursu:

1.  Prace mają być wykonane indywidualnie,
2.  Prace muszą być opisane – na wizytówce /umieszczonej na odwrocie pracy/ należy podać drukowanymi literami: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły z telefonem, nazwisko nauczyciela-opiek
3.  Prace proszę składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu przy ul. Bulwar Ikara 19 - w godz. od 800 do 1500.
4.  Do przesłanych prac należy dołączyć listę prac oddzielnie do każdej kategorii – wg wzoru;  należy ją również przesłać drogą mailową: ekosp118@gmail.com

KATEGORIA……………………………………………………..

Lp.    Imię i nazwisko autora    Tytuł pracy    Imię i nazwisko opiekuna
1.            
2.           

Łączna ilość prac:

IV  Terminy realizacji:

1.    Do 18 marca 2011r. należy przysłać prace konkursowe do SP 118 we Wrocławiu.
2.    Werdykt jury - do 28 kwietnia 2011 Jury prześle pisemną informację o wynikach do szkół nagrodzonych uczniów we Wrocławiu i do innych instytucji-uczestników oraz zamieści informację na stronie szkoły - ekosp118@gmail.com

V    Finał:

1. Finał z uroczystym wręczeniem uczniom dyplomów i nagród – 2 czerwca 2011  (czwartek) na uroczystym apelu w SP 118 przy ul. Bulwar Ikara 19 we Wrocławiu.
2. Zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół faxem lub mailem.
3. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w holu Szkoły Podstawowej nr 118  w terminie od 20 maja 2011. Po ekspozycji nie będą zwracane autorom.Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Deklaracja dostępności


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Menu


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii


St Joseph Catholic Primary School


St. Philip's Catholic Primary School


Bishop Milner Catholic College


THE WORD OF THE WEEK