Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Pracownia przyrodnicza

 

 

Podstawowe informacje dotyczące projektu pn.: Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji:

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2010– 30.11.2011

 

Obszar realizacji projektu:

województwo dolnośląskie.

 

Beneficjent systemowy:

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Jednostka realizująca część zadań w ramach projektu:

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej (DCDNiIP)

 

Projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych.

 

W ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” Szkoła Podstawowa nr 118 jako jedyna we Wrocławiu realizuje komponent „Pracownia Przyrodnicza w każdej gminie” – pracownia przyrodnicza w procesie kształcenia kompetencji kluczowych.

 

„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” – to projekt mający na celu nowoczesne wyposażenie szkół umożliwiające uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Istotna dla szkół jest możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia.

Wzmocnieniem zasobów i możliwości realizacji zajęć metodami aktywizującymi i interaktywnymi jest Multicentrum zakupione i uruchomione w ramach tego projektu. W związku z założoną komplementarnością działań powstał projekt zapewniający szkolenia dla nauczycieli odpowiednie do pozyskanych przez szkoły nowych technologii.

Głównym elementem scalającym komplementarne ze sobą projekty jest tworzenie programów wykorzystujących zasoby i nabyte umiejętności nauczycieli nakierowanych na wspieranie uczniów w ich rozwoju.

Projekt "Ekologia" - zajęcia w pracowni przyrody - 26.10.2011

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Deklaracja dostępności


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Menu


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii


St Joseph Catholic Primary School


St. Philip's Catholic Primary School


Bishop Milner Catholic College


THE WORD OF THE WEEK