Strona główna Strefa rodzica Galeria Kontakt Księga gości Plan lekcji RODO

Szkoła Rodzica

  

SZKOŁA RODZICA

2020/2021

 

1. WRZESIEŃ – Pomoc rodziny w odnalezieniu się dziecka w nowej rzeczywistości szkolnej.

2. PAŹDZIERNIK – Jak wspierać dziecku w budowaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych?

3. LISTOPAD – Jak rodzice mogą przekazywać dziecku wartości patriotyczne?

4. GRUDZIEŃ – Relacje rodzinne jako podstawa poczucia bezpieczeństwa dziecka.

5. STYCZEŃ – Jakie prawa i obowiązki ma moje dziecko w świetle Konwencji Praw Dziecka?

6. LUTY – Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

7. MARZEC – Rozwijanie postaw prospołecznych u swojego dziecka.

8. KWIECIEŃ – Profilaktyka uzależnień – jak wychować zdrowego i wolnego człowieka?

9. MAJ – Przykład idzie z góry – kształtowanie postaw proekologicznych dziecka.

10. CZERWIEC – Samodzielność mojego dziecka i bezpieczeństwo podczas wakacji.  


 

Poprzednie lata

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW ZA KSZTAŁTOWANIE U DZIECKA SAMODZIELNOŚCI I TROSKI O EFEKTY WŁASNEJ NAUKI.

ROLA RODZICÓW W KSZTAŁTOWANIU POSTAW PATRIOTYCHNYCH U DZIECI.

WZAJEMNY SZACUNEK DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY JAKO FUNDAMENT TOLERANCJI WOBEC INNYCH.

BUDOWANIE WIĘZI Z DZIECKIEM POPRZEZ WSPÓLNE AKTYWNOŚCI.

RODZICE JAKO PIERWSI PRZEWODNICY SWOJEGO DZIECKA PO WIRTUALNYM ŚWIECIE.

ZABURZENIA DEPRESYJNE U DZIECI I MŁODZIEŻY.

SZKOŁA PO REFORMIE EDUKACJI. /SZACUNEK/

KULTURA OSOBISTA I JEJ WARTOŚĆ W ŻYCIU CZŁOWIEKA./ŻYCZLIWOŚĆ/

ŁĄCZENIE TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI.

JAK JE POGODZIĆ W ŻYCIU RODZINNYM? /ŻYCZLIWOŚĆ/

KSZTAŁTOWANIE U DZIECKA SZACUNKU DO SWOJEJ I CUDZEJ WŁASNOŚCI. /UCZCIWOŚĆ/

RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŚWIATEM REALNYM I WIRTUALNYM W ŻYCIU DZIECKA. /UCZCIWOŚĆ/

ROLA SWOBODNEJ ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA. /PRZYJAŹŃ/

ROLA RODZICÓW W BUDOWANIU POCZUCIA WARTOŚCI DZIECKA. /PRZYJAŹŃ/

POMOC RODZICÓW W EFEKTYWNYM UCZENIU SIĘ DZIECKA. /RODZINA/

ROLA RODZICÓW W UCZENIU DZIECI SAMODZIELNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI. /RODZINA/

Jak wychować zgodne rodzeństwo?

Jak rozmawiać z dziećmi o wartościach?

Ekogazetka     

Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Jak zachęcić dziecko do nauki języka angielskiego? 

Konwencja praw dziecka

Razem z rodzicami wychowujemy dzieci na osoby uczciwe i prawdomówne

Przez żoładek do serca - wpływ właściwej diety na funkcjonowanie dziecka dyslektycznego

Jak radzić sobie z osobowoscią dziecka: stawianie granic, wzajemny szacunek

Już odkryłeś geniusz swojego dziecka? Rodzaje inteligencji

Wychowanie a postawy życiowe - optymizm i pesymizm

Wychowanie patriotyczne - rola autorytetów

Profilaktyka uzależnień.

Komunikacja w rodzinie.

Ptasia grypa.

Jak rodzice mogą wspierać dziecko w nauce?

Leworęcznym być. Ogólnopolska kampania "Szkoła bez przemocy".

Odpowiedzialność za siebie i własne otoczenie - swoją małą ojczyznę.

Zagrożenia współczesnej cywilizacji: alkoholizm, narkomania, komputeromania, sekty, konsumpcjonizm.

Wakacyjne zagrożenia

Echo moich słów w ustach dziecka - mój dobry przykład

Mechanizm powstawania plotki i jej szkodliwość

Kto trzyma pilota od TV

Warto rozmawiać z dzieckiem

Dysleksja

 

Szkoła i wychowanieAdministratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdzie Pan/Pani na www.sp118.pl.

Deklaracja dostępności


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)

Menu


Szkoła partnerska w Indiach


Szkoły partnerskie w Anglii


St Joseph Catholic Primary School


St. Philip's Catholic Primary School


Bishop Milner Catholic College


THE WORD OF THE WEEK